• Výmeny výťahov

  Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc 1 ks
 Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, Nábrežná 8, Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc 1 ks
 Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, Nábrežná 8, Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc 2 k
 OSBD Levice, Školská 9,11,Levice, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc 3 ks nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o., Ďorocká 1,3,5, Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc 1 ks
 OSBD Levice, Hronská 1, Želiezovce, Rok 2018
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc 1 ks
 OSBD Levice, Hronská 1, Želiezovce, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 320 kg 5 staníc 3 ks nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 SVB Novomeského 2,4,6, Žiar nad Hronom, Rok 2018
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 450 kg 8 staníc 1 ks nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 SVB SNP 5, Šaľa, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc 6 ks
 OSBD Prievidza, Okružná 13,15,17,19,21,23, Handlová, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc 2 ks nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o. G. Bethlena 9,11 Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 10 staníc 1 ks; Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 10 staníc 1 ks
 Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, Gogoľová 8 Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 5 staníc 2 ks
 OSBD Zvolen, Novozámocká 24,26, Zvolen, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc 6 ks
 TOMA s.r.o Topoľčany, M. Benku 1,3,5,7,9,11 Topoľčany, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 5 staníc 3 ks
 OSBD Zvolen, Pražská 11,13,15, Zvolen, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 500 kg za nové TONV 500 14/15 staníc 2 ks
 Agrofert Levice, silá Veľké Ripňany, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc 2 ks
 TOMA s.r.o Topoľčany, J. Matušku 23,25 Topoľčany, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 500 kg nové TOV 1000 kg 11 staníc 2 ks
 SLUŽBYT Levice, Jilemnického 5,6 Levice, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc 2ks nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o. Žerotínova Bašta 17,19, Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 500 kg nové TOV 1000 kg 11 staníc 2ks
 OSBD Levice Jilemnického 3,4 Levice, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc 1ks
 Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, Nábrežná 10 Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc 1ks
 Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, Nábrežná 10 Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 7staníc 3ks nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX
 OSBD Štúrova 48,50,52 Nitra, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží 2ks
 OSBD Levice Pri Podlužianke 5,7, Levice, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc 3 ks
 Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, P. Blahu 13, 15,17, Nové Zámky, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží 2ks
 OSBD Levice Mládežnícka 7,9 Tlmače, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží 2ks
 OSBD Levice Okružná 8,9 Levice, Rok 2018
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží 3 ks
 TOMA s.r.o Topoľčany, J. Matúšku 13,15,17 Topoľčany, Rok 2018
  Výmena lôžkového výťahu TLV 500 kg za nový výťah evakuačný TLV 1800 kg 4 stanice vrátane dodania záložného dieselagregátu
 ZSS Borinka Nitra, Rok 2018
  Výmena 9 ročného hydraulického výťahu za nový lanový výťah evakuačný TLV 1000 kg 9 staníc
 Poliklinika SANAT Levice, Rok 2018
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 11 staníc 2ks
 OSBD Levice Jilemnického 3,4 Levice, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc 3ks nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o. T.G. Masaryka 33,35,37 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc nové madlá, 2ks
 HANDIMEX s.r.o., Ďorocká 7,9 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc 2ks
 SVB Súkennícka 8,10 Levice, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 250 kg 6 staníc, nové TOV 600 kg 7 staníc nádstavba vrchnej stanice 2ks
 Správa bytov Nitra, Párovská 28,30 Nitra, Rok 2017
  Výmena lôžkového výťahu TLV 500 kg 3 stanice, nový TLV 1600 kg 1ks
 VÚC Nitra, DSS Kováčov, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
 SBD Štúrovo, Sv. Štefana 65,67, Štúrovo, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 450 kg 12 staníc
 OSBD Nitra, Sitnianska 1, Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 12 staníc
 OSBD Nitra, Sitnianska 1, Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 14 staníc
 SBD Štúrovo, Štefánikova 36,38,40, Štúrovo, Rok 2017
  Výmena výťahu BOV 250 kg nový BOV 320 kg 8 staníc
 SLUŽBYT Levice s.r.o., M.R.Štefánika 53, Levice, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
 SBD Štúrovo Sv. Štefana 61,63 Štúrovo, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
 TOMA s.r.o. Bernolákova 17 Topoľčany, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 TOMA s.r.o. Bernolákova 17 Topoľčany, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
 Bytkomfort s.r.o. Nábrežná 8 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
 Bytkomfort s.r.o. Nábrežná 8 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
 SLUŽBYT Levice s.r.o. Dopravná 7 Levice, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
 SLUŽBYT Levice s.r.o. Dopravná 7 Levice, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc 2 ks
 SPRAVOBYT Levice Tekovská 1,3 Levice, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 TOMA s.r.o. Bernolákova 1,3,5 Topoľčany, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort Nové Zámky, T. Vansovej 22,24 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 6 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o. Novomestská 1,3 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 ENERBYT s.r.o. Družstevný rad 41, Štúrovo, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 TOMA s.r.o. Bernolákova 21,23,25 Topoľčany, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 SLUŽBYT s.r.o. Nitra Alexyho 10,12 Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
 SLUŽBYT Nitra s.r.o. Výstavná 37 Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 SLUŽBYT Nitra s.r.o. Výstavná 37 Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o. Széchényiho 1,2 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
 OSBD Nitra Čajkovského 28 Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 OSBD Nitra Čajkovského 28 Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 SLUŽBYT Nitra Ďumbierska 11,13 Nitra, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
 SPRAVOBYT s.r.o. Dopravná 3 Levice, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o. Letomostie 15 Nové Zámky, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
 SBD Štúrovo Jesenského 66, Rok 2017
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 SBD Štúrovo Jesenského 66, Rok 2017
  Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
 SBD Štúrovo Želiarsky svah 27,29 Štúrovo, Rok 2017
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
 SVB Dlhá 56,58 Nitra, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 7 staníc
 OSBD Nitra bytový dom Štúrova 40,42,44 Nitra, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 375 kg 8 staníc 2 ks
 Stredná priemyselná škola strojnícka Pod amfiteátrom Levice, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc, nové madlá, bezpečnostné sklo na hornom podlaží
 SLUŽBYT s.r.o. Nitra bytový dom Trieda Andreja Hlinku 12,14,16,18 Nitra, Rok 2016
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc, Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 Bartókova 1 Štúrovo, Rok 2016
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
 bytový dom Nábrežná 85,87 Nové Zámky, Rok 2016
  Výmena výťahu BOV 250 kg nový BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 bytový dom Duklianska 2 Zlaté Moravce, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg 9 staníc nepriechodný, nový TOV 600 kg 17/17 staníc priechodný
 SVB M.R.Štefánika 1, Žiar nad Hronom, Rok 2016
  Výmena výťahov BOV 250 kg, nový BOV 320 kg 8 staníc
 Bytový dom J. Matušku 10, 12, 14, 16 Topoľčany, Rok 2016
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 OSBD Nitra bytový dom Škultétyho 5, Nitra, Rok 2016
  Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
 OSBD Nitra bytový dom Škultétyho 5, Nitra, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 370 kg 5 staníc
 SBD Zvolen bytový dom J. Poničana 45,47,49,51,53,55 Zvolen, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, Cyrilometodská 34,36,38 Nové Zámky, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
 bytový dom Nábrežná 61,63,65, Nové Zámky, Rok 2016
  Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 400 kg 6 staníc
 SVB Š. Pártošovej 1,3,5 Žiar nad Hronom, Rok 2016
  Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc, Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 OSBD Levice, Mochovská 2 Levice, Rok 2016
  Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 8 staníc
 Súkennícka 12,14 Levice, Rok 2016
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 14 staníc
 Hviezdoslavova 3 Levice, Rok 2016
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 450 kg 9 staníc
 Mariánska 12 Nitra, Rok 2015
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 900 kg 14 staníc
 Hviezdoslavova 3 Levice, Rok 2015
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc, Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 Bartókova 3 Štúrovo, Rok 2015
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 450 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 bytový dom Nánanská 66 Štúrovo, Rok 2015
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc, Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
 M. Bela 1 Hlohovec, Rok 2015
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 8 staníc opláštenie šachty
 bytový dom Puškinova 1 Humenné, Rok 2015
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc: nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 bytový dom Jánošíkova 22,24,26 Nové Zámky, Rok 2015
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
 bytový dom D. Jurkoviča 6,8,10,12,14,16 Topoľčany, Rok 2015
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
 M.R.Štefánika 23 Levice, Rok 2015
  Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
 bytový dom Gogoľova 10,12,14,16 Topoľčany, Rok 2015
  Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 450 kg 12 staníc, Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 12 staníc
 Sitnianska 4, Nitra, Rok 2015
  Výmena výťahov BOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 M.R. Štefánika 3,5,7 Levice, Rok 2015
  Výmena výťahu TOV 250 kg 9 staníc nepriechodný, nový TOV 600 kg 16/16 staníc priechodný
 SVB Sládkovičova 2, Žiar nad Hronom, Rok 2015
  Výmena výťahov TOV 350 kg nový TOV 450 kg 14 staníc , 2ks Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
 Ľudovíta Okánika 4, Nitra, Rok 2014
  Výmena výťahu TOV 500 kg nový bez strojovne TOV 1100 kg 4 stanice
 DSS BARACHA Bardoňovo, Rok 2014
  Výmena výťahu TOV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc; Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
 bytový dom Nábrežná 12, Nové Zámky, Rok 2014
  Výmena výťahov TONV 500 kg nový TOV 1000kg 11 staníc
 bytový dom Okružná 12,13 Levice, Rok 2014
  Výmena výťahov BOV 250 kg nový BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
 bytový dom Mochovská 12,14 Levice, Rok 2014
  Výmena výťahu TOV 320kg nový TOV 450 kg 14 staníc
 OSBD Levice, bytový dom Dopravná 5 Levice, Rok 2014
  Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 400 kg 8 staníc opláštenie šachty, nové madlá, náter zábradlia, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 bytový dom Trieda Andreja Hlinku 6,8,10, Nitra, Rok 2014
  Výmena výťahov TONV 500 kg nový výťah TOV 900 kg 14 staníc
 bytový dom Tekovská 2, 4 Levice, Rok 2014
  Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 400 kg 8 staníc opláštenie šachty, nové madlá, náter zábradlia, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
 bytový dom Trieda Andreja Hlinku 20, 22, 24 Nitra, Rok 2014
  Výmena výťahu pôvodný gallový GNV 1000 kg nový TOV 1000 kg 2 stanice
 Lekáreň PHARMAPULS Levice, Rok 2014
  Výmena výťahu TONV 500 kg, nový TOV 1125 kg 5 staníc
 Poliklinika Hviezdoslavova trieda 1 Klokočina Nitra, Rok 2014
  Výmena výťahov TNV 2000 kg nové výťahy TNV 2100 kg 5 staníc/6 nástupísk zvislé bariéry v kabíne 2 ks
 MATADOR automotive Vráble, Rok 2014
  Výmena výťahu TONV 500kg nový TOV 900 kg 13 staníc, Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
 Bytový dom ul. M. R. Štefánika 2 Levice, Rok 2013
  Výmena výťahu TONV 500kg nový TOV 900 kg 14 staníc, Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
 Bytový dom ul. Streďanská 24 Topoľčany, Rok 2013
  Výmena výťahu TOV 500 kg nový OL 500 kg 5 staníc
 DUSLO a.s. Šaľa administratívna budova ČOV, Rok 2013
  Výmena kuchynského výťahu C 100 kg 3 stanice
 DSS BARACHA Bardoňovo, Rok 2013
  Výmena výťahov TONV 500 kg nové TOV 900 kg 9 staníc
 SVB Okružná 14,15 Levice, Rok 2013
  Výmena kuchynského výťahu C 100 kg 3 stanice
 DSS Jeseň Života Levice, Rok 2013
  Výmena výťahov BOV 250 kg nový BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
 bytový dom Krušovská 27,29 Topoľčany, Rok 2013
  Výmena výťahu TONV 500kg nový TOV 900 kg 14 staníc, Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
 bytový dom Dopravná 9 Levice, Rok 2013
  Výmena výťahov BOV 250 kg nový BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
 bytový dom Gogoľova 6,8 Topoľčany, Rok 2013
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 11 staníc opláštenie šachty
 SVB Rožňavská 5 Rimavská Sobota, Rok 2013
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 9 staníc opláštenie šachty
 SVB Partizánska 9, Trenčín, Rok 2012
  Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 400 kg 12 staníc opláštenie šachty
 bytový dom Štúrova 14,16 Nitra, Rok 2011
  Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 400 kg 12 staníc opláštenie šachty
 bytový dom M. Bella 14 Hlohovec, Rok 2011
  Výmena výťahov TOV 350 kg nový TOV 450 kg 14 staníc,  2ks Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000kg 14 staníc
 Ľudovíta Okánika 14, Nitra, Rok 2010
  Výmena výťahov TOV 350 kg nový TOV 450 kg 14 staníc, 2ks Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
 Ľudovíta Okánika 2, Nitra, Rok 2010
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000kg 14 staníc
 Poliklinika Nitra Chrenová, Rok 2010
  Výmena výťahu TOV 250 kg nový BOV 320kg 8 staníc opláštenie šachty
 bytový dom Družstevný Rad 39 Štúrovo, Rok 2010
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 900 kg 14 staníc
 bytový dom Sládkovičova 5 Želiezovce, Rok 2009

  Nové výťahy

  Osobný výťah HOVI 630 kg 4 stanice oceľová šachta presklenený
 Mestský úrad Vráble, Rok 2018
  Osobný výťah TOV 500 kg 2 stanice oceľová šachta presklenený
 Rodinný dom Prílepy, Zlaté Moravce, Rok 2018
  Osobný výťah TOV 400 kg 4 stanice
 Administratívna budova Hlavná 2 Trnava, Rok 2018
  Montáž nového bezstrojovňového výťahu TOV 1000 kg, 4/3
 RIJA BAVARIA BMW Nitra, Rok 2018
  Osobný výťah OTVI 630 kg 4 stanice vrátane oceľovej šachty a opláštenia sklom
 Administratívna budova Rázusová 2 Trnava, Rok 2017
  Kuchynský výťah C 100 kg vrátane oceľovej šachty 2 stanice
 Penzión MAX Podhájska, Rok 2017
  Osobný výťah HOV 630 kg 4 stanice
 Spojená škola Nová Baňa, Rok 2015
  Osobný výťah TOVI 630 kg 3 stanice vrátane oceľovej šachty a opláštenia sklom
 MEDIPAL s.r.o. Šafárikova 1 Levice, Rok 2015
  Osobný výťah HOV 320 kg 3stanice vrátane oceľovej šachty
 Chalúpkovo Liptovská Štiavnica Ružomberok, Rok 2015
  Kuchynský výťah C 50 kg 3 stanice vrátane oceľovej šachty
 Chalúpkovo Liptovská Štiavnica Ružomberok, Rok 2015
  Lôžkový výťah bez strojovne - OTEI 1150 kg evakuačný 8 staníc
 DSS Nitrava Nitra, Rok 2014
  Kuchynský výťah C 100 kg 2 stanice priechodný vrátane oceľovej šachty
 Reštaurácia Fiľakovo, Rok 2014
  Osobný výťah HOV 630 kg 2stanice
 MIRA OFFICE s.r.o. Levice, Rok 2014
  Osobný výťah HOVI 630 kg 2 stanice vrátane oceľovej šachty a opláštenia
 Slnečné jazerá Sunset Resort Senec, Rok 2014
  Osobný výťah HOV 320kg 5 staníc vrátane oceľovej šachty a opláštenia
 Penzión LESANA Stará Lesná, Tatranská Lomnica, Rok 2014
  Kuchynský výťah C 50 kg 2 stanice vrátane oceľovej šachty
 Cukráreň Štúrova 12 Levice, Rok 2014
  Kuchynský výťah C 100 kg 2 stanice vrátane oceľovej šachty
 Reštaurácia Piešťany, Rok 2014
  Osobný výťah OH 450 kg osobný 3 stanice
 Poľnohospodárske družstvo Vráble, Rok 2013
  Osobný výťah bez strojovne TOV 400 kg osobný 4 stanice vrátane oceľovej šachty
 Nový domov Želiezovce, Rok 2013
  Lôžkový výťah bez strojovne - TOV 1000 kg evakuačný 4 stanice vrátane oceľovej šachty
 Nový domov Želiezovce, Rok 2013
  Osobný výťah OH 500kg 3 stanice
 PKP s.r.o Zlaté Moravce Administratívna budova, Rok 2013
  Osobný výťah bez strojovne OH 320 kg osobný 2ks 3 stanice vrátane oceľovej šachty a sklo CONEX
 Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice 
Rok, Rok 2013
  Nákladný výťah NH 520 kg 3 stanice
 Väznica Veľký Dvor Želiezovce, Rok 2012
  Osobný výťah OH 630 kg 2 stanice
 Zdravotné stredisko Habiscup Želiezovce, Rok 2012
  Kuchynský výťah C 100 kg 2 stanice vrátane oceľovej konštrukcie
 Obecný úrad Čechynce, Rok 2012
  Výťah bez strojovne OLJN 630 kg 2 stanice
 Židovská synagóga Levice, ul. Kittenberga, Rok 2012
  Lôžkový výťah bez strojovne OH 1120 kg 2 stanice
 DSS Tekovská Breznica, Rok 2011
  Lôžkový výťah OH 1000 kg 4 stanice
 DD Senior Striebornica, Moravany nad Váhom, Rok 2011
  Osobný výťah OH 320kg 4 stanice
 L§B Business Kollárová ul. Trnava, Rok 2011
  Lôžkový výťah bez strojovne TOV 1250 kg 4 stanice
 DSS Santovka, Rok 2011
  Osobný výťah OH 630kg 3 stanice
 Lekáreň Bellis Levice, Rok 2010
  Osobný výťah OH 630 kg 4 stanice
 Hotel Fajka Levice, Rok 2010
  Osobný výťah OH 800 kg 5 staníc
, Osobný výťah OH 630 kg 5 staníc
 Obchodný dom Zvolen, Rok 2009
  Auto výťah AH 3000 kg 2 stanice
, Nákladný výťah NH 720 kg 3 stanice
 Nitra BMW, Rok 2009
  Nákladný výťah bez strojovne NH 1250 kg 2 stanice
 Potraviny COOP Nesvady, Rok 2009
  Osobný výťah bez strojovne TOV 900 kg 8 staníc
 ISTROENERGO GROUP a.s., ul. Rozmarínová Levice, Rok 2009

  Výťahy pre imobilné osoby

  DH 320kg vrátane oceľovej šachty 2stanice
 budova Priemstavu, Ku Bratke 1, Levice, Rok 2018
  Plošina DH 250 kg 2 stanice
 rodinný dom Topoľčany, Rok
  Plošina DH 250 kg 2 stanice
 Zl. Moravce časť Prílepy, Rok
  Plošina DH 250 kg 2 stanice
 rodinný dom Bratislava Horský park
, Rok
  Plošina DH 320 kg 3 stanice
 rodinný dom Levice
, Rok
 • Telefón:
  00421 36 631 75 40

 • Andreja Kmeťa 32
  934 05 Levice

© 2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o.
Frio.sk