Výťah je najviac používané technologické zariadenie na bytovom dome a preto si vyžaduje maximálnu pozornosť. V Slovenskej republike máme značné množstvo výťahov starších viac ako 30-40 rokov a ich technický stav je adekvátny k ich veku. Niektoré výťahy sú ako časovaná bomba (únava materiálu) a čakať kým sa stane nešťastie asi nikto nechce. Nemalou časťou sú aj finančné náklady na prevádzku starých výťahov. Ich vlastník neustále investuje finančné prostriedky do opráv a nehovoriac o spoľahlivosti, bezpečnosti a neekonomickej prevádzke.

Na trhu sa ponúka obrovské množstvo rôznych typov výťahov, z rôznych krajín, rôznych výrobcov, rôzne typy prevedenia a zložitosti. Vždy sa opýtajte na pôvod nového výťahu, dostupnosť náhradných dielov, následných nákladov na prevádzku a servis! Nie vždy je najnižšia obstarávacia cena to najsprávnejšie riešenie.

Celková výmena výťahu

 • návrh riešenia modernizácie
 • zameranie pôvodného výťahu
 • vypracovanie novej technickej dokumentácie
 • nástup pracovníkov na stavbu a prevzatie stavby
 • kompletná demontáž pôvodných dielov výťahu
 • montáž nových dielov výťahu
 • vymaľovanie šachty a strojovne- na požiadavku zákazníka
 • stavebné práce po montáži výťahu
 • skúška vykonaná v spolupráci TISR – prehlásenie zhody
 • likvidácia odpadu
 • odovzdanie a prevzatie diela prevádzkovateľom
 • záručný a pozáručný servis

Postupná výmena výťahu

 • návrh modernizácie výťahu
 • zameranie výťahu
 • výmena el. inštalácie a výťahového rozvádzača, hl. vypínača
 • výmena výťahového stroja a príslušenstva a lán
 • odstránenie pôvodnej betónovej protiváhy a drôtených vodítok, montáž novej protiváhy a pevných vodítok
 • demontáž pôvodných šachtových dvier a montáž nových
 • demontáž pôvodnej kabíny, montáž novej kabíny, kabínových dvier
 • montáž nového obmedzovača rýchlosti
 • montáž dorozumievacieho zariadenia
 • vykonanie potrebných skúšok a zápis do tech. dokumentácii
 • vydanie o prehlásení zhody môže byť vykonané len po odstránení všetkých rizík na výťahu

Každá modernizácia výťahu je realizovaná v čo najkratšom možnom čase z dôvodu jeho odstávky na čas potrebný pre modernizáciu. Snažíme sa zákazníkovi pomôcť aj v prípade odstávky výťahu, v prípade lekárskej návštevy, imobility zabezbečíme dopravu takejto osoby z budovy.

 • Telefón:
  00421 36 631 75 40

 • Andreja Kmeťa 32
  934 05 Levice

© 2020 LIFT SERVIS Levice s.r.o.
Frio.sk