Naša spoločnosť vykonáva komplexnú starostlivosť na všetkých typoch výťahov od roku 1991. Snažíme sa o neustále zdokonaľovanie poskytovaných služieb pre našich zákazníkov a servisu vo všetkých smeroch podľa platných noriem.

Pracovníci našej firmy majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti a sú zárukou kvalitných poskytovaných služieb. Spoločnosť, ako aj samotný pracovníci majú platné oprávnenie a osvedčenie vydané Technickou inšpekciou SR o odbornej spôsobilosti.

Ponuka servisných služieb

 • Odborné prehliadky výťahov - vykonávajú sa 4x ročne
 • Odborné skúšky výťahov - vykonávajú sa 1x za 3 roky
 • Opakované úradné skúšky - vykonávajú sa 1x za 6 rokov v spolupráci Technickou inšpekciou SR
 • Kontrola v medziobdobí - vykonáva sa 4x ročne
 • Dozorná činnosť - vykonáva sa 1x týždenne
 • Prehliadky a skúšky plošín, priemyselných brán, zdvíhacích čiel na nákladných autách
 • Školenia dozorcov a riadičov výťahov
 • Poradenská činnosť
 • Pohotovosť a vyslobodenie osôb - NON-STOP 24 hodín
 • Bežné opravy výťahov sú zabezpečené do 4 hodín
 • Stredné opravy sú zabezpečené do 24 hodín
 • Čistenie a mazanie výtahových komponentov
Osobné výťahy

LIFT SERVIS Levice s.r.o. vykonáva a zabezpečuje záručný a pozáručný servis na všetky svoje diela a služby. Záručná doba na poskytované služby je od 24 mesiacov až po dobu 60 mesiacov.

Len kvalitný servis Vám zabezpečí bezpečnú a spoľahlivú prevádzku Vašich výťahov!

 • Telefón:
  00421 36 631 75 40

 • Andreja Kmeťa 32
  934 05 Levice

© 2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o.
Frio.sk