Neoddeliteľnou súčasťou spoľahlivosti prevádzky výťahu sú jednotlivé komponenty a príslušenstvo. Tvoria neodmysliteľnú súčasť výťahu ako celku.

Riadenie výťahu

Naša spoločnosť si zakladá na kvalite všetkých komponentov a obzvlášť kritickej časti výťahu, ktorou je riadenie. Z tohto dôvodu už viac ako 25 rokov spolupracujeme výhradne so spoločnosťou Rozvádzače Vsetín s.r.o., ako dlhoročným výrobcom riadiacich systémov pre zdvíhacie zariadenia. Sú garanciou a zárukou vysokej kvality, spoľahlivosti, dostupnosti náhradných dielov a flexibility pri riešení a odstraňovaní prípadných problémov pri prevádzke výťahu. Všetky rozvádzače sú vyrobené podľa konkrétnych požiadaviek konkrétnej zákazky. Moderné rozvádzače majú vlastné mikroprocesorové riadenie s frekvenčným meničom, ktoré spĺňajú náročné kritéria energetickej triedy. S uvedeným riadením máte garanciu kvality, životnosti a nestávate sa rukojemníkom uzatvorených systémov riadenia.

rozvadece
E448_rvc02

Možnosti riadenia výťahu:

  • Skupinové riadenie x – plex (zapojenie viacerých výťahov medzi sebou pre ich účinnejšie použitie)
  • Blokovanie súbežných jázd
  • Obojsmerný, prípadne jednosmerný zber v staniciach
  • Blokovanie staničných alebo kabínových volieb
  • Pripojenie GSM brány pre odosielanie SMS správ o stave výťahu
  • Diaľkový monitoring výťahu
kompletná výbava
vytahovy_rozvadzac

Ovládacie prvky kabíny

Zákazník má možnosť vyšpecifikovať si prevedenie ovládacích prvkov výťahu. Ponúkame niekoľko typov prevedení a riešení. Všetky ovládacie tlačítkové kombinácie v kabíne sú vyrobené v antivandalnom prevedení, ktoré sú vybavené s podsvietenými tlačítkami, braill znakmi, digitálnym displejom s integrovaným komunikačným zariadením (GSM), prípadne hlásičom poschodia. Na prianie zákazníka je možné vyhotoviť aj iný atypický design. Možnosť doplnenia ovládania výťahu čipovým alebo mechanickým kľúčom, čítačkou kariet, prípadne diaľkovým ovládaním.

Staničné privolávače

Tlačidlá v staniciach sú umiestnené v zárubni šachtových dvier, prípadne na stene vedľa dverí. Sú vybavené polohovými a smerovými signalizáciami a osadené do nerezového štítku. Samozrejmosťou je antivandalné prevedenie. Môžu byť dodané na povrch, prípadne zapustené v stene.

Privolávač

Záložný zdroj elektrickej energie

Záložný zdroj elektrickej energie UPS slúži na automatické vyprostenie uviaznutej osoby, prípadne nákladu pri výpadku trvalého napájania zariadenia z elektrickej siete. Zákazník má možnosť výberu medzi batériovým zdrojom alebo dieselagregátom, ktorý zabezpečí nepretržité napájanie výťahu na požadovanú dobu.

astip

Konfigurátor výťahov

Zostavte si vizualizáciu Vášho nového výťahu pomocou niekoľkých kliknutí.