Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby na všetkých typoch zdvíhacích zariadení od roku 1991. Snažíme sa o neustále zdokonaľovanie poskytovaných služieb pre našich zákazníkov a servisu vo všetkých smeroch podľa platných noriem.

Pracovníci v našej spoločnosť majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti a sú zárukou kvality poskytovaných služieb. Spoločnosť, ako aj samotní pracovníci, má platné oprávnenie a osvedčenie vydané Technickou inšpekciou SR o odbornej spôsobilosti.

LIFT SERVIS Levice s.r.o. vykonáva a zabezpečuje servis výťahov a záručný a pozáručný servis na všetky svoje diela a služby. Záručná doba na poskytované služby je od 24 mesiacov až po dobu 60 mesiacov.

Ponuka servisných služieb

 • Odborné prehliadky výťahov – vykonávajú sa 4x ročne
 • Odborné skúšky výťahov – vykonávajú sa 1x za 3 roky
 • Opakované úradné skúšky – vykonávajú sa 1x za 6 rokov v spolupráci s Technickou inšpekciou SR
 • Kontrola v medziobdobí – vykonáva sa 4x ročne
 • Dozorná činnosť – vykonáva sa 1x týždenne
 • Školenia dozorcov a riadičov výťahov
 • Poradenská činnosť
 • Pohotovosť a vyslobodenie osôb – NON-STOP 24 hodín
 • Bežné opravy výťahov sú zabezpečené do 4 hodín
 • Stredné opravy sú zabezpečené do 24 hodín
 • Čistenie a mazanie výťahových komponentov
 • Elektronická evidencia výťahov
 • Vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie k pôvodným výťahom

Servisnú činnosť vykonávame v regiónoch:

 • Levice
 • Zlaté Moravce
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Vráble
 • Štúrovo
 • Šurany
 • Šaľa
 • Šahy
 • Topoľčany
 • Nová Baňa
 • Žiar nad Hronom
 • Banská Štiavnica
 • Zvolen
 • Bánovce nad Bebravou
 • Detva
 • Lučenec
 • Trenčianske Teplice
 • Trenčín
 • Levice
 • Zlaté Moravce
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Štúrovo
 • Šurany
 • Šaľa
 • Šahy
 • Nová Baňa
 • Žiar nad Hronom
 • Zvolen
 • Detva
 • Lučenec
 • Trenčianske Teplice
 • Trenčín
 • Vráble
 • Topoľčany
 • Bánovce nad Bebravou