V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa stavali v Slovenskej republike mnohé obytné domy, do ktorých neboli umiestnené výťahy, napriek tomu, že priestor na to bol pripravený (zrkadlo schodiska). Spolu so zvyšujúcim sa vekom budov, starnú aj ich obyvatelia, čo častokrát vytvára určitú mieru diskomfortu.

V súčasnosti, vďaka rozmachu technológií, je riešenie montáže do týchto domov možné. Vďaka takýmto výstavbám získavajú byty vyššiu hodnotu a pri súčasných možnostiach bankových úverov s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami, sa tieto výstavby stávajú čoraz viac cenovo dostupné pre spoločenstvá bytov.

Ako spoločnosť zaoberajúca sa modernizáciami a výstavbou výťahov niekoľko rokov, nesieme veľmi ťažko, že obyvatelia takýchto domov nie sú vôbec informovaní o možnostiach takejto výstavby a musia denne absolvovať desiatky schodov.

Hlavná výhoda: Výťah aj šachta sú riešené, tak aby sa vykonal čo najmenší zásah do budovy. Vďaka šikovnému umiesteniu komponentov výťahu nie je potrebný zásah do stavebných častí bytového domu.

Nami ponúkané výhody tzv. výstavby na „kľúč“

  • Zdravotné hľadisko (úľava od námahy pri každodennom zdolávaní schodov)
  • Technologické hľadisko (rôzne modifikácie a pohony)
  • Finančné hľadisko (možnosť splátkového kalendára, nízke miery úrokových sadzieb)
  • Mnohoročné skúsenosti s rôznymi typmi prevedení
Výstavba výťahov do zrkadiel

Priebeh realizácie, tzv. na kľúč

Pokiaľ sa obyvatelia bytového domu rozhodnú pre výstavbu, celý proces od návrhu až po kolaudáciu je možné vykonať s rovnakou časovou náročnosťou ako pri výmenách výťahov v bytových domoch, kde výťah predtým existoval.

Potrebné úkony, ktoré vybavíme

  • Posúdenie finančných možností bytového domu, návrh financovania
  • Podpísanie zmluvy o dielo
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie pri výberovom konaní, vrátane vyjadrenia dotknutých orgánov
  • Vydanie kladného stanoviska stavebným úradom
  • Samotná realizácia výťahu, vrátane šachty a pridružených stavebných prác
  • Kolaudácia diela

Konfigurátor výťahov

Zostavte si vizualizáciu Vášho nového výťahu pomocou niekoľkých kliknutí.