Modernizácia výťahov

Naša spoločnosť má viac ako 30 ročné skúsenosti v danej oblasti. Za toto obdobie sme zmodernizovali a vymenili stovky komponentov na rôznych typoch výťahov.

Všetky naše komponenty majú európsky pôvod, vyznačujú sa dlhodobou spoľahlivosťou a životnosťou a sú v súlade so súčasnými technickými podmienkami a normami.

Za modernizáciu výťahov sa považuje hlavne výmena konštrukčných a bezpečnostných prvkov, ktoré sú fyzicky a morálne opotrebované. Ponúkame výmenu jednotlivých komponentov výťahu od riadenia výťahu až po design kabíny. Výmenou týchto prvkov sa zabezpečí zvýšenie bezpečnosti prevádzky a spoľahlivosti výťahu. Trend postupných modernizácií sa čoraz viac vytráca, a to hlavne z dôvodu neustále sa meniacich európskych noriem a čoraz výhodnejšej možnosti financovania celkovej výmeny výťahu.

Pri postupnej modernizácii je nutné si uvedomiť, že z dôvodu neustále sa meniacich európskych noriem nie je možné garantovať zachovanie kompatibility jednotlivých vymenených dielov pri budúcej celkovej výmene výťahu.

Prečo modernizovať výťah ?

 • Vysoká hlučnosť
 • Nebezpečné zastaralé komponenty
 • Odstránenie bezpečnostných rizík pri prevádzke
 • Zastaralý design
 • Nízka spoľahlivosť pri prevádzke
modernizácie 1

Ponuka výmeny jednotlivých komponentov

 • Riadenie výťahu s frekvenčným meničom
 • Hlavný vypínač
 • Výťahový stroj
 • Nosné prostriedky
 • Elektroinštalácia vo výťahovej šachte
 • Privolávače v staniciach
 • Tlačidlová kombinácia
 • Obmedzovač rýchlosti
 • Zachytávače
 • Šachtové dvere
 • Nová kabína vrátane podlahy
 • Disponujeme vlastným technickým vybavením (lešenie, skladové kontajnery, nákladný vozový park)
 • Sme poistení voči zodpovednosti za spôsobené škody pri jednotlivých realizáciách
 • Vypracovanie a dodanie kompletnej technickej a projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, prípadne Štátnemu fondu rozvoja bývania
 • Vypracovanie a poskytnutie technických podkladov pre stavebných projektantov
 • Zabezpečenie kompletného inžinieringu pri realizáciách na kľúč
 • Možnosť financovania na splátkový úver bez navýšenia celkovej ceny