Výmena výťahov

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti a čerpá z dlhoročných tradícii poskytovania služieb v oblasti zdvíhacích zariadení. Za toto obdobie sme vymenili stovky výťahov rôznych typov s rozličným prevedením a dizajnom. Staviame na základoch rokmi overených riešení s modernými prvkami, ktoré nám už roky dokazujú svoju spoľahlivosť a kvalitu.

Naše výťahy sa vyznačujú dlhodobou životnosťou a odolnosťou voči vandalizmu. Výmeny sa vykonávajú v súlade so súčasnými technickými požiadavkami a normami.

Súčasťou výmeny výťahov je aj opláštenie oceľových konštrukcií rôznymi materiálmi, vrátane povrchových náterov a úprav okolia výťahovej šachty (zábradlie, úprava schodov, osvetlenie nástupíšť a podobne). Všetky realizácie sú vykonávané v súlade s európskymi normami.

Výťah je najviac používané technologické zariadenie v bytovom dome a preto si vyžaduje maximálnu pozornosť. V Slovenskej republike máme značné množstvo výťahov starších viac ako 40 rokov a ich technický stav je adekvátny k ich veku. Nemalou časťou sú aj finančné náklady na prevádzku starých výťahov. Ich vlastník neustále investuje finančné prostriedky do opráv, nehovoriac o spoľahlivosti, bezpečnosti a neekonomickej prevádzke.

Na trhu sa ponúka obrovské množstvo rôznych typov výťahov, z rôznych krajín, rôznych výrobcov, rôzne typy prevedenia a zložitosti. Vždy sa opýtajte na pôvod nového výťahu, dostupnosť náhradných dielov, následných nákladov na prevádzku a servis. Nie vždy je najnižšia obstarávacia cena to najsprávnejšie riešenie.

Celková výmena výťahu

 • Návrh riešenia výmeny výťahu
 • Zameranie pôvodného výťahu
 • Vypracovanie novej technickej dokumentácie
 • Nástup pracovníkov na stavbu a prevzatie stavby
 • Kompletná demontáž pôvodných dielov výťahu
 • Montáž nových dielov výťahu
 • Vymaľovanie výťahovej šachty a strojovne – podľa požiadaviek zákazníka
 • Stavebné práce po montáži výťahu
 • Skúška vykonaná v spolupráci TISR – vyhlásenie o zhode
 • Ekologická likvidácia odpadu
 • Odovzdanie diela objednávateľovi a zaškolenie
 • Záručný a pozáručný servis
výmeny výťahov
výmeny výťahov
výmeny výťahov1

Výhody po výmene výťahu

 • Zvýšenie nosnosti výťahu
 • Zvýšenie prepravnej rýchlosti
 • Doplnenie automatických kabínových, šachtových dvier
 • Väčšia šírka vstupných dverí
 • Tenzometrické váženie v kabíne výťahu
 • Zlepšenie jazdných vlastností
 • Zjednodušenie ovládania výťahu
 • Zvýšenie bezpečnosti prepravy osôb
 • Vysoký komfort jazdy
 • Presné zastavovanie v kabínach
 • Nový moderný dizajn
 • Komunikačné zariadenie v prípade poruchy
 • Úspora el. energie vďaka novým pohonným jednotkám
 • Disponujeme vlastným technickým vybavením (lešenie, skladové kontajnery, nákladný vozový park)
 • Sme poistení voči zodpovednosti za spôsobené škody pri jednotlivých realizáciách
 • Vypracovanie a dodanie kompletnej technickej a projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, prípadne Štátnemu fondu rozvoja bývania
 • Vypracovanie a poskytnutie technických podkladov pre stavebných projektantov
 • Zabezpečenie kompletného inžinieringu pri realizáciách na kľúč
 • Možnosť financovania na splátkový úver bez navýšenia celkovej ceny