Výmena výťahov

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti a čerpá z dlhoročných tradícii poskytovania služieb v oblasti zdvíhacích zariadení. Za toto obdobie sme vymenili stovky výťahov rôznych typov s rozličným prevedením a dizajnom. Staviame na základoch rokmi overených riešení s modernými prvkami, ktoré nám už roky dokazujú svoju spoľahlivosť a kvalitu.

Naše výťahy sa vyznačujú dlhodobou životnosťou a odolnosťou voči vandalizmu. Výmeny sa vykonávajú v súlade so súčasnými technickými požiadavkami a normami.

Súčasťou výmeny výťahov je aj opláštenie oceľových konštrukcií rôznymi materiálmi, vrátane povrchových náterov a úprav okolia výťahovej šachty (zábradlie, úprava schodov, osvetlenie nástupíšť a podobne). Všetky realizácie sú vykonávané v súlade s európskymi normami.

Výťah je najviac používané technologické zariadenie v bytovom dome a preto si vyžaduje maximálnu pozornosť. V Slovenskej republike máme značné množstvo výťahov starších viac ako 40 rokov a ich technický stav je adekvátny k ich veku. Nemalou časťou sú aj finančné náklady na prevádzku starých výťahov. Ich vlastník neustále investuje finančné prostriedky do opráv a nehovoriac o spoľahlivosti, bezpečnosti a neekonomickej prevádzke.

Na trhu sa ponúka obrovské množstvo rôznych typov výťahov, z rôznych krajín, rôznych výrobcov, rôzne typy prevedenia a zložitosti. Vždy sa opýtajte na pôvod nového výťahu, dostupnosť náhradných dielov, následných nákladov na prevádzku a servis! Nie vždy je najnižšia obstarávacia cena to najsprávnejšie riešenie.

Celková výmena výťahu

 • návrh riešenia výmeny výťahu
 • zameranie pôvodného výťahu
 • vypracovanie novej technickej dokumentácie
 • nástup pracovníkov na stavbu a prevzatie stavby
 • kompletná demontáž pôvodných dielov výťahu
 • montáž nových dielov výťahu
 • vymaľovanie výťahovej šachty a strojovne- podľa požiadaviek zákazníka
 • stavebné práce po montáži výťahu
 • skúška vykonaná v spolupráci TISR – vyhlásenie o zhode
 • ekologická likvidácia odpadu
 • odovzdanie diela objednávateľovi a zaškolenie
 • záručný a pozáručný servis
výmeny výťahov
výmeny výťahov
výmeny výťahov1

Výhody po výmene výťahu

 • zvýšenie nosnosti výťahu
 • zvýšenie prepravnej rýchlosti
 • doplnenie automatických kabínových, šachtových dvier
 • väčšia šírka vstupných dverí
 • tenzometrické váženie v kabíne výťahu
 • zlepšenie jazdných vlastností
 • zjednodušenie ovládania výťahu
 • zvýšenie bezpečnosti prepravy osôb
 • vysoký komfort jazdy
 • presné zastavovanie v kabínach
 • nový moderný dizajn
 • komunikačné zariadenie v prípade poruchy
 • úspora el. energie vďaka novým pohonným jednotkám
 • Disponujeme vlastným technickým vybavením (lešenie, skladové kontajnery, nákladný vozový park)
 • Sme poistený voči zodpovednosti za spôsobené škody pri jednotlivých realizáciach
 • Vypracovanie a dodanie kompletnej technickej a projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, prípadne Štátnemu fondu rozvoja bývania
 • Vypracovanie a poskytnutie technických podkladov pre stavebných projektantov
 • Zabezpečenie kompletného inžinieringu pri realizáciach na kľúč
 • Možnosť financovania na splátkový úver bez navýšenia celkovej ceny