Lôžkové výťahy sa vyrábajú s nosnosťou od 1000 do 2000 kg. Každú objednávku prispôsobujeme požiadavkám zákazníka a veľkosť kabíny prispôsobujeme možnostiam objektu a požadovanému počtu prepravovaných osôb. Vykonávame kompletné výstavby týchto typov výťahov, vrátane požadovanej stavebnej časti, pretlakového vetrania v šachte, náhradného batériového zdroja, resp. dieselagregátu s požadovanou dobou výdrže, a to podľa súčasných noriem. Možnosťou je vybaviť výťah tak, aby spĺňal evakuačné požiadavky na certifikáciu. V ponuke máme širokú škálu prevedenia interiéru kabín s rôznym vybavením.

Nové lôžkové výťahy sa často dodávajú v prevedení s úpravou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Naša spoločnosť pri montáži týchto typov výťahov plne rešpektuje všetky konštrukčné aspekty (požadované rozmery kabín a dverí) a elektronické požiadavky (reliéfne tlačidlá, zvukové a optické signalizácie, hlásiče a pod.).

Nami ponúkané riešenia lôžkových výťahov

  • Evakuačné vybavenie výťahov vrátane záložného zdroja el. energie a pretlakového vetrania
  • Rôzne spôsoby umiestnenia pohonných jednotiek
    (v šachte, nad šachtou, kdekoľvek vedľa šachty)
  • Navrhnutie najvhodnejšieho typu pohonnej jednotky
  • Variabilné nastavenie riadenia výťahu
  • Možnosť výstavby oceľovej konštrukcie šachty
  • Široký výber designov kabín
  • Vypracovanie stavebného projektu a vybavenie stavebného povolenia, tzv. výstavba na kľúč
Lôžkové výťahy

Konfigurátor výťahov

Zostavte si vizualizáciu Vášho nového výťahu pomocou niekoľkých kliknutí.