Poliklinika Šaľa

Popis projektu

Jedná sa o kompletnú realizáciu prístavby nového lôžkového výťahu k existujúcej budove vrátane oceľovej šachty, stavebných prác a zabezpečenia inžinieringu. Plne v súlade s vyhláškou pre prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Parametre

Typ nového lôžkového výťahu LTI 1050 kg
Nosnosť 1050 kg
Počet staníc 3/3
Rýchlosť 0,63m/s