Nové osobné výťahy

Osobné výťahy slúžia na prepravu osôb a menších nákladov obvykle s nosnosťou od 250 do 1200 kg. Nosnosť a veľkosť kabíny vychádza z dispozičného riešenia objektu a požadovaného počtu prepravovaných osôb.

Sme schopní dodať akýkoľvek typ osobného výťahu podľa potrieb zákazníka. Realizujeme výstavbu nových výťahov s rôznymi typmi pohonných jednotiek: lanové s prevodovými, bezprevodovými, bubnovými strojmi a hydraulické pohony.

Rôzne prevedenie interiéru výťahových kabín podľa požiadaviek zákazníka.

Nami ponúkané výhody riešení osobných výťahov

 • Rôzne spôsoby umiestnenia pohonných jednotiek
  (v šachte, nad šachtou, kdekoľvek vedľa šachty)
 • Navrhnutie najvhodnejšieho typu pohonnej jednotky
 • Vybavenie výťahu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Maximalizácia veľkosti kabíny v užších šachtách
 • Špeciálne riešenie výstavby výťahov do domov, kde doposiaľ výťah nebol
 • Variabilné nastavenie riadenia výťahu
  (jednoduché, zberné, duplex, triplex, kvadruplex, blokovanie súbežných jázd, ovládanie čipovými kartami, diaľkový monitoring a pod.)
 • Široký výber designu kabín
 • Vypracovanie stavebného projektu a vybavenie povolenia
osobné výťahy

Bezpečné a spoľahlivé osobné výťahy

Naša spoločnosť realizuje výstavbu nových osobných výťahov vrátane výstavby výťahových šácht či už ako súčasť projektu nového objektu, alebo prístavbu k existujúcemu objektu v súlade s požiadavkami a normami. V ponuke je aj možnosť vybaviť výťah takzvanou funkciou núdzového zjazdu, čo znamená, že výťah je v prípade výpadku el. energie schopný vytiahnuť kabínu do najbližšej stanice, kde následne otvorí dvere.

Technológia priechodných výťahov

V prípade potreby ponúkame pre objekty, kde sa vyžaduje bezbariérový prístup, možnosť montáže priechodného výťahu. Príkladom je väčšina bytových domov postavených v minulých desaťročiach, kde ešte býva nutnosť po vstupe cez hlavný vchod prekonať niekoľko schodov pre prístup k výťahu. Výšková úroveň zadného vchodu zvyčajne býva totožná s výťahovou úrovňou. Montážou priechodného výťahu zabezpečíte spojene chodby a výťahu bez akýchkoľvek schodov či prekážok a Váš bytový dom sa stane bezbariérový bez nutnosti vysokej investície do výstavby bezbariérového schodiska a pod.

Konfigurátor výťahov

Zostavte si vizualizáciu Vášho nového výťahu pomocou niekoľkých kliknutí.