Výmena pôvodných výťahov v betónovej šachte so strojovňou výťahu hore.

Pozrite si našu ponuku riešenia výmeny pôvodného typu výťahu. Uvedené riešenia sú navrhnuté pre existujúce bytové domy a inštitúcie ktoré boli postavené v Slovenskej republike v 70 až 90 rokoch. V prípade, že Vám nevyhovuje niektoré z našich riešení, pokojne nás kontaktujte, vysvetlite nám Vaše požiadavky a ak to bude možné po technickej alebo stavebnej stránke a nebude to v rozpore s platnou legislatívou a normami vypracujeme pre vás návrh riešenia.

Nižšie si môžete vybrať z troch variantov, ktoré ponúkame ako náhradu pôvodných výťahov TOV 250 a TONV 500.

Nový výťah TYP MAX: TOV 400

Rokmi overené a finančne dostupné riešenie výmeny výťahu koncepčne postavené na pôvodnom riešení technológie s modernými prvkami. Uvedené technické riešenie nám umožňuje zväčšenie výťahovej kabíny, zvýšenie nosnosti a rýchlosti výťahu v pôvodnej výťahovej šachte.

Samozrejmosťou sú stavebné práce ako je vyspravenie nových šachtových dvier, vymaľovanie strojovne výťahu, šachty a priehlbne výťahu. Možnosť realizácie s ručnými a automatickými šachtovými dverami.

Typ použitia pohonu: trakčný prevodový, bezprevodový stroj.

Typ nového osobného výťahu MAX: TOV 400
Nosnosť400 kg, 5 osôb
Šírka kabíny1050 mm*
Hĺbka kabíny810 - 1050 mm*
Kabínové dvereautomatické*
Šachtové dvereautomatické alebo ručné*
Pohontrakčný**
Šírka šachtových dvier800 mm*
Rýchlosť1 m.s-1
*podľa dispozície, **bezprevodový, prevodový

Dispozičné riešenie a výbava výťahu

Štandardná výbava

 • Tenzometrické váženie
 • Led osvetlenie v kabíne
 • Privolávače LCD v staniciach s ukazovateľom jazdy
 • Tlačítková kombinácia s LCD displejom a braillovým písmom
 • Kvalitná podlahová protišmyková krytina ALTRO
 • Mikroprocesorové riadenie výťahu
 • Ventilátor v kabíne
 • Komunikátor v prípade uviaznutia
 • Automatické šachtové dvere

Doplnková výbava

 • Dizajnové prevedenie kabíny
 • Dizajnové prevedenie šachtových dvier – nerez. madlo, rámik a iné
 • Podhľadový strop
 • Vysokotvrdený obklad kabíny POLYREY, prípadne nerez
 • Hlásič poschodia
 • Záložný zdroj pri výpadku el. energie
 • Kamerový systém

Nový výťah TYP MAX: TOV 1000

V bytových domoch s dvomi prípadne viacerými výťahmi sme sa zamerali na maximálne využitie existujúceho pôdorysu výťahových šácht a tým dosiahli maximálnu rozmerovú veľkosť nového výťahu v danom priestore. Naše technologické možnosti nám umožnujú zväčšenie kabíny, zvýšenie prepravnej rýchlosti, nosnosti a maximalizáciu svetlej šírky šachtových dvier. Moderné riadenia výťahu nám umožnujú mať zapojené výťahy v systéme duplex, triplex, prípadne blokovanie súbežných jázd.

Samozrejmosťou sú stavebné práce ako je vyspravenie nových šachtových dvier, vymaľovanie strojovne výťahu, šachty a priehlbne výťahu.

Možnosť realizácie s ručnými a automatickými šachtovými dverami. Typ použitia pohonu: trakčný prevodový, bezprevodový stroj.

Typ nového osobného výťahu MAX: TOV 1000
Nosnosť1000 kg, 13 osôb
Šírka kabíny1100 mm*
Hĺbka kabíny2000 mm*
Kabínové dvereautomatické*
Šachtové dvereautomatické alebo ručné*
Pohontrakčný**
Šírka šachtových dvier800 - 900 mm*
Rýchlosť1 m.s-1
*podľa dispozície, **bezprevodový, prevodový

Dispozičné riešenie a výbava výťahu

Štandardná výbava

 • Tenzometrické váženie
 • Led osvetlenie v kabíne
 • Privolávače LCD v staniciach s ukazovateľom jazdy
 • Tlačítková kombinácia s LCD displejom a braillovým písmom
 • Kvalitná podlahová protišmyková krytina ALTRO
 • Mikroprocesorové riadenie výťahu
 • Ventilátor v kabíne
 • Komunikátor v prípade uviaznutia
 • Automatické šachtové dvere

Doplnková výbava

 • Dizajnové prevedenie kabíny
 • Dizajnové prevedenie šachtových dvier – nerez. madlo, rámik a iné
 • Podhľadový strop
 • Vysokotvrdený obklad kabíny POLYREY, prípadne nerez
 • Hlásič poschodia
 • Záložný zdroj pri výpadku el. energie
 • Kamerový systém

Nový výťah TYP MAX: TOV 1125

V bytových domoch s dvomi prípadne viacerými výťahmi sme sa zamerali na maximálne využitie existujúceho pôdorysu výťahových šácht a tým dosiahli maximálnu rozmerovú veľkosť nového výťahu v danom priestore.

Naše technologické možnosti nám umožňujú zväčšenie kabíny, zvýšenie prepravnej rýchlosti, nosnosti a maximalizáciu svetlej šírky šachtových dvier. Moderné riadenia výťahu nám umožňujú mať zapojené výťahy v systéme duplex, triplex, prípadne blokovanie súbežných jázd.

Samozrejmosťou sú stavebné práce ako je vyspravenie nových šachtových dvier, vymaľovanie strojovne výťahu, šachty a priehlbne výťahu. Možnosť realizácie s ručnými a automatickými šachtovými dverami.

Typ použitia pohonu: trakčný prevodový, bezprevodový stroj.

Typ nového osobného výťahu MAX: TOV 1125
Nosnosť1125 kg, 15 osôb
Šírka kabíny1300 mm*
Hĺbka kabíny2000 mm*
Kabínové dvereautomatické*
Šachtové dvereautomatické alebo ručné*
Pohontrakčný**
Šírka šachtových dvier800 - 900 mm*
Rýchlosť1 m.s-1
*podľa dispozície, **bezprevodový, prevodový

Dispozičné riešenie a výbava výťahu

Štandardná výbava

 • Tenzometrické váženie
 • Led osvetlenie v kabíne
 • Privolávače LCD v staniciach s ukazovateľom jazdy
 • Tlačítková kombinácia s LCD displejom a braillovým písmom
 • Kvalitná podlahová protišmyková krytina ALTRO
 • Mikroprocesorové riadenie výťahu
 • Ventilátor v kabíne
 • Komunikátor v prípade uviaznutia
 • Automatické šachtové dvere

Doplnková výbava

 • Dizajnové prevedenie kabíny
 • Dizajnové prevedenie šachtových dvier – nerez. madlo, rámik a iné
 • Podhľadový strop
 • Vysokotvrdený obklad kabíny POLYREY, prípadne nerez
 • Hlásič poschodia
 • Záložný zdroj pri výpadku el. energie
 • Kamerový systém
VARIANT 1

Nový výťah TYP MAX: TOV 400

Rokmi overené a finančne dostupné riešenie výmeny výťahu koncepčne postavené na pôvodnom riešení technológie s modernými prvkami. Uvedené technické riešenie nám umožňuje zväčšenie výťahovej kabíny, zvýšenie nosnosti a rýchlosti výťahu v pôvodnej výťahovej šachte.

Samozrejmosťou sú stavebné práce ako je vyspravenie nových šachtových dvier, vymaľovanie strojovne výťahu, šachty a priehlbne výťahu. Možnosť realizácie s ručnými a automatickými šachtovými dverami.

Typ použitia pohonu: trakčný prevodový, bezprevodový stroj.

Typ nového osobného výťahu MAX: TOV 400
Nosnosť400 kg, 5 osôb
Šírka kabíny1050 mm*
Hĺbka kabíny810 - 1050 mm*
Kabínové dvereautomatické*
Šachtové dvereautomatické alebo ručné*
Pohontrakčný**
Šírka šachtových dvier800 mm*
Rýchlosť1 m.s-1
*podľa dispozície, **bezprevodový, prevodový

Dispozičné riešenie a výbava výťahu

Štandardná výbava

 • Tenzometrické váženie
 • Led osvetlenie v kabíne
 • Privolávače LCD v staniciach s ukazovateľom jazdy
 • Tlačítková kombinácia s LCD displejom a braillovým písmom
 • Kvalitná podlahová protišmyková krytina ALTRO
 • Mikroprocesorové riadenie výťahu
 • Ventilátor v kabíne
 • Komunikátor v prípade uviaznutia
 • Automatické šachtové dvere

Doplnková výbava

 • Dizajnové prevedenie kabíny
 • Dizajnové prevedenie šachtových dvier – nerez. madlo, rámik a iné
 • Podhľadový strop
 • Vysokotvrdený obklad kabíny POLYREY, prípadne nerez
 • Hlásič poschodia
 • Záložný zdroj pri výpadku el. energie
 • Kamerový systém
VARIANT 2

Nový výťah TYP MAX: TOV 1000

V bytových domoch s dvomi prípadne viacerými výťahmi sme sa zamerali na maximálne využitie existujúceho pôdorysu výťahových šácht a tým dosiahli maximálnu rozmerovú veľkosť nového výťahu v danom priestore. Naše technologické možnosti nám umožnujú zväčšenie kabíny, zvýšenie prepravnej rýchlosti, nosnosti a maximalizáciu svetlej šírky šachtových dvier. Moderné riadenia výťahu nám umožnujú mať zapojené výťahy v systéme duplex, triplex, prípadne blokovanie súbežných jázd.

Samozrejmosťou sú stavebné práce ako je vyspravenie nových šachtových dvier, vymaľovanie strojovne výťahu, šachty a priehlbne výťahu.

Možnosť realizácie s ručnými a automatickými šachtovými dverami. Typ použitia pohonu: trakčný prevodový, bezprevodový stroj.

Typ nového osobného výťahu MAX: TOV 1000
Nosnosť1000 kg, 13 osôb
Šírka kabíny1100 mm*
Hĺbka kabíny2000 mm*
Kabínové dvereautomatické*
Šachtové dvereautomatické alebo ručné*
Pohontrakčný**
Šírka šachtových dvier800 - 900 mm*
Rýchlosť1 m.s-1
*podľa dispozície, **bezprevodový, prevodový

Dispozičné riešenie a výbava výťahu

Štandardná výbava

 • Tenzometrické váženie
 • Led osvetlenie v kabíne
 • Privolávače LCD v staniciach s ukazovateľom jazdy
 • Tlačítková kombinácia s LCD displejom a braillovým písmom
 • Kvalitná podlahová protišmyková krytina ALTRO
 • Mikroprocesorové riadenie výťahu
 • Ventilátor v kabíne
 • Komunikátor v prípade uviaznutia
 • Automatické šachtové dvere

Doplnková výbava

 • Dizajnové prevedenie kabíny
 • Dizajnové prevedenie šachtových dvier – nerez. madlo, rámik a iné
 • Podhľadový strop
 • Vysokotvrdený obklad kabíny POLYREY, prípadne nerez
 • Hlásič poschodia
 • Záložný zdroj pri výpadku el. energie
 • Kamerový systém
VARIANT 3

Nový výťah TYP MAX: TOV 1125

V bytových domoch s dvomi prípadne viacerými výťahmi sme sa zamerali na maximálne využitie existujúceho pôdorysu výťahových šácht a tým dosiahli maximálnu rozmerovú veľkosť nového výťahu v danom priestore.

Naše technologické možnosti nám umožňujú zväčšenie kabíny, zvýšenie prepravnej rýchlosti, nosnosti a maximalizáciu svetlej šírky šachtových dvier. Moderné riadenia výťahu nám umožňujú mať zapojené výťahy v systéme duplex, triplex, prípadne blokovanie súbežných jázd.

Samozrejmosťou sú stavebné práce ako je vyspravenie nových šachtových dvier, vymaľovanie strojovne výťahu, šachty a priehlbne výťahu. Možnosť realizácie s ručnými a automatickými šachtovými dverami.

Typ použitia pohonu: trakčný prevodový, bezprevodový stroj.

Typ nového osobného výťahu MAX: TOV 1125
Nosnosť1125 kg, 15 osôb
Šírka kabíny1300 mm*
Hĺbka kabíny2000 mm*
Kabínové dvereautomatické*
Šachtové dvereautomatické alebo ručné*
Pohontrakčný**
Šírka šachtových dvier800 - 900 mm*
Rýchlosť1 m.s-1
*podľa dispozície, **bezprevodový, prevodový

Dispozičné riešenie a výbava výťahu

Štandardná výbava

 • Tenzometrické váženie
 • Led osvetlenie v kabíne
 • Privolávače LCD v staniciach s ukazovateľom jazdy
 • Tlačítková kombinácia s LCD displejom a braillovým písmom
 • Kvalitná podlahová protišmyková krytina ALTRO
 • Mikroprocesorové riadenie výťahu
 • Ventilátor v kabíne
 • Komunikátor v prípade uviaznutia
 • Automatické šachtové dvere

Doplnková výbava

 • Dizajnové prevedenie kabíny
 • Dizajnové prevedenie šachtových dvier – nerez. madlo, rámik a iné
 • Podhľadový strop
 • Vysokotvrdený obklad kabíny POLYREY, prípadne nerez
 • Hlásič poschodia
 • Záložný zdroj pri výpadku el. energie
 • Kamerový systém

Celkové porovnanie parametrov

 Pôvodný výťah TOV 250Nový výťah TOV 400Pôvodný výťah TONV 500Nový výťah TOV 1000Nový výťah TOV 1125
NOSNOSŤ250 kg, 3 osoby400 kg, 5 osôb500 kg, 6 osôb1000 kg, 13 osôb1125 kg, 15 osôb
ŠÍRKA KABÍNY800 mm1050 mm*1030 mm1100 mm*1300 mm*
HĹBKA KABÍNY1100 mm810 - 1050 mm*2200 mm2000 mm2000 mm*
KABÍNOVÉ DVEREručnéautomatickéručnéautomatické*automatické*
ŠACHTOVÉ DVEREjednokrídlové ručnéautomatické alebo ručné*jednokrídlové ručnéautomatické alebo ručné*automatické alebo ručné*
POHONtrakčný prevodovýtrakčný**trakčný prevodovýtrakčný**trakčný**
ŠÍRKA DVERÍ700 mm800 mm800 mm800 - 900 mm*800 - 900 mm*
RÝCHLOSŤ0,7 m.s-11 m.s-10,7 m.s-11 m.s-11 m.s-1
*podľa dispozície, **bezprevodový, prevodový