Okrem osobných výťahov sa pri výstavbe objektu často navrhujú výťahy, ktoré majú slúžiť špecifickému spôsobu využitia. Nákladné výťahy slúžia na prepravu veľkého množstva tovaru, ťažkého nákladu a materiálu v priemyselných objektoch, hospodárskych prevádzkach, nemocniciach, skladových alebo výrobných halách. Oproti malým nákladným výťahom (jedálenským a skipovým) majú väčšiu nosnosť a sú robustnejšie. Výťah môže byť s prepravou osôb alebo so zakázanou prepravou osôb.

Riešenia nákladných výťahov

Nákladné výťahy s nosnosťou od 500 do 15000 kg. Šachtové dvere manuálne, automatické, prípadná kombinácia automatických kabínových a ručných šachtových dvier. V prípade potreby možnosť dodania zvislej bariéry. Pohon výťahu zabezpečuje trakčný alebo hydraulický pohon v závislosti od dispozície objektu. Podlaha v kabíne je navrhnutá z oceľového protišmykového plechu, prípadne z vysoko pevnostnej protišmykovej krytiny Altro. Ochranné dosky na stenách kabíny zabezpečujú maximálnu ochranu pri manipulácii s nákladom.

nakládné výtahy
Nákladné výťahy
 • Variabilné riešenie podľa požiadaviek zákazníka
  a dispozície objektu
 • Rôzne možnosti umiestnenia pohonnej jednotky
 • Prevedenie interiéru podľa hygienických požiadaviek
 • Navrhnutie vodítkového systému podľa veľkosti kabíny
 • Vystužené oceľové podlahy
 • Vystužené oceľové prahy kabínových a šachtových dvier so
  špeciálnym kotvením
 • Úprava interiéru – ochrana áut a stien kabíny pri nárazoch
 • Vystuženie okrajov dverí – ochrana proti nárazu
 • Špeciálne ovládanie urobené na mieru

Výťahy bez dopravy osôb

Výťahy bez dopravy osôb sú zdvíhacie zariadenia, ktoré sú konštruované pre prepravu materiálov bez spolujazdy osôb, avšak s možnosťou vstupu do kabíny pri nakladaní, resp. vykladaní. Tieto výťahy sú konštrukčne zhodné so štandardnými technológiami vrátane jednoduchšieho vybavenia (nie sú nutné kabínové dvere, nosnosť nemusí zodpovedať EN 81-20 – nižšia dimenzia pohonnej jednotky). Tieto výťahy je možné využiť aj ako tzv. stolové (viď. malé nákladné výťahy) s možnosťou nosnosti až do 2000 kg.

Konfigurátor výťahov

Zostavte si vizualizáciu Vášho nového výťahu pomocou niekoľkých kliknutí.

 • Automotive Matador Vráble – typ TNV 2100 kg 5/6
 • Podniková predajňa Nesvady, COOP Jednota Nové Zámky – typ NH 1200 kg 2/2
 • Väznica Veľký Dvor Želiezovce – NH 1250 kg 3/3