Autovýťahy sú v dnešnej dobe čoraz žiadanejšie pre výstavbu budov v centrách miest s komplikovanou infraštruktúrou parkovísk. Tieto zdvíhacie zariadenia kombinujú nákladný výťah so špeciálnymi zariadeniami. Ponúkame nové autovýťahy s nosnosťou od 3000 do 5000 kg. Technologicky navrhujeme výťahy pre optimálne riešenie do administratívnych budov, hotelov, nákupných centier, verejných garáží a podobne. Ovládanie výťahu je možné na diaľku alebo čipovým systémom priamo vodičom. Ako doplnok je možné výťah osadiť semaforovým systémom. Interiér kabíny je vybavený obkladom, aby nedošlo k poškodeniu vozidiel a zároveň vybavenia výťahu.

Nami prevádzané špeciálne úpravy autovýťahov

  • Štvorvodítkový systém – výrazné zlepšenie stability kabíny pri nakladaní, alebo nesúmernom naložení
  • Vystužené oceľové podlahy
  • Vystužené oceľové prahy kabínových a šachtových dvier so špeciálnym kotvením
  • Úprava interiéru – ochrana áut a stien kabíny pri nárazoch
  • Vystuženie okrajov dverí – ochrana proti nárazu
  • Špeciálne ovládanie autovýťahu urobené na mieru
Autovýťahy

Konfigurátor výťahov

Zostavte si vizualizáciu Vášho nového výťahu pomocou niekoľkých kliknutí.