• Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 400 kg 5 staníc
  Hotel Blankyt Šahy
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg 9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SLUŽBYT Levice s.r.o., Kyjevská 25, 27, Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 450 kg 5 staníc, 4ks
  VÚC Nitra, ZSS Fénix Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 450 kg 14 staníc
  OSBD Levice, M.R. Štefánika 23, Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg 9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD M. R. Štefánika 39, 41, 43, Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg -> Nové TOV 400 kg 8 staníc, nové trubkové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Zd. Nejedlého 33,35,37, Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg 9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SLUŽBYT Levice s.r.o., Mochovská 26,28,30, Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nový výťah TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový výťah TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Perecká 3, Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové výťahy TOV 400 kg
  8 staníc
  Nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Kpt. Nálepku 40,42,44, Levice
 • Výmena výťahu TONV 500 kg 4 stanice -> Nový TOV 1120 kg
  4 stanice
  Dodávka a montáž nového evakuačného výťahu TOV 2000 kg 4 stanice
  Poliklinika s nemocnicou Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc, nové TOV 600 kg
  9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Perecká 31,32, Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 450 kg
  7 staníc
  BD J. Kráľa 161, Dudince
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg 9 staníc
  priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Mierová 55, 57, Želiezovce
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové TOV 450 kg
  8 staníc
  nové trubkové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB Hviezdoslavova 2,4,6,8,10,12, Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD M.R.Štefánika 4, Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 400 kg
  9 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Mikszhátha 15,16, Šahy
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg
  9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Saratovská 39,41, Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Zd. Nejedlého 71, Levice
 • Výstavba osobnej hydraulickej plošiny vrátane oceľovej šachty LC 320 kg
  2 stanice
  R- Centrum Levice, Ku Bratke, Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 450 kg
  5 staníc
  CK Junior Levice, A. Sládkoviča 2, Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 400 kg
  9 staníc, nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Mikszhátha 8,9, Šahy
 • Výmena výťahov BOV 250 kg -> Nové TOV 450 kg
  8 staníc
  nové trubkové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Kyjevská 7,9,11, Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 400 kg 14 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD Hviezdoslavova 5, Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg 9 staníc
  priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Zd. Nejedlého 22,24,26, Levice
 • Výmena výťahov TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg
  5 staníc
  VÚC Nitra, DSS Fénix Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 400 kg
  9 staníc
  Nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Mikszhátha 1,2, Šahy
 • Výmena výťahu TOV 320 kg -> Nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg 13 staníc
  SVB Perecká 4, Levice
 • Výmena výťahu TOV 320 kg -> Nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Perecká 1, Levice
 • Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg
  13 staníc
  BD Dopravná 9, Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg -> Nové TOV 450 kg
  8 staníc
  nové trubkové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB Perecká 8,9, Levice
 • Výstavba kuchynského výťahu MB 150 kg
  2 stanice, priechodný vrátane oceľovej šachty
  Materská škola Želiezovce
 • Výmena výťahov TOV 320 kg -> Nové TOV 450 kg
  8 staníc
  SVB Súkennícka 2,4,6, Levice
 • Výstavba malého nákladného výťahu MTV 200 kg
  4 stanice priechodný vrátane oceľovej šachty, zdvih výťahu 24 m
  Polyfunkčná budova a Hotel, Mlynská 1, Levice
 • Výmena výťahu TONV 250 kg -> Nový TOV 400 kg
  13 staníc
  BD Sládkovičova 5, Želiezovce
 • Výstavba kuchynského výťahu MB 200 kg
  2 stanice priechodný vrátane oceľovej šachty
  Závod KUFFERAT Levice
 • Výmena výťahov TOV 320 kg -> Nové TOV 450 kg
  8 staníc
  BD Školská 9,11, Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg -> Nový TOV 450 kg
  7 staníc
  BD J. Kráľa 163, Dudince
 • Výstavba osobného výťahu OL 630 kg 2 stanice
  Synagóga Levice
 • Výmena kuchynnkého výťahu C100 kg 3 stanice
  DSS Jeseň Života, Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Hviezdoslavova 23,25, Levice
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  Hronská 1, Želiezovce
 • Výmena výťahov TOV 500 kg nové TOV 1000 kg 11 staníc
  BD Jilemnického 5,6 Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Pri Podlužianke 5,7, Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Okružná 8,9 Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Mládežnícka 7,9 Tlmače
 • Výmena výťahov TOV 500 kg nové TOV 1000 kg 11 staníc
  BD Jilemnického 3,4 Levice
 • Výmena 9 ročného Tureckého hydraulického výťahu, nový lanový TLV 1000 kg 9 staníc, priechodný
  Poliklinika SANAT Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 11 staníc
  BD Jilemnického 3,4 Levice
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  SVB Súkennícka 8,10 Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD M.R.Štefánika 53 Levice
 • Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD Dopravná 7 Levice
 • Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD Dopravná 3 Levice
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 375 kg 8 staníc
  VÚC Nitra Stredná priemyselná škola strojnícka Levice
 • Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Mochovská 2 Levice
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  SVB Súkennícka 12,14 Levice
 • Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 14 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 900 kg 14 staníc
  BD Hviezdoslavova 3 Levice
 • Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD M.R.Štefánika 23 Levice
 • Výstavba osobného výťahu TOVI 630 kg 3 stanice vrátane všetkých stavebných prác na oceľovej šachte a opláštenia sklom
  MEDIPAL s.r.o. Šafárikova 1 Levice
 • Výmena výťahov BOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD M.R.Štefánika 3,5,7 Levice
 • Výmena výťahov TONV 500 kg nový TOV 1000kg 11 staníc
  BD Okružná 12,13 Levice
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nový BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
  BD Mochovská 12,14 Levice
 • Výmena výťahu TOV 320kg nový TOV 450 kg 14 staníc
  BD Dopravná 5 Levice
 • Výstavba osobného výťahu bez strojovne  TOV 400 kg osobný 4 stanice vrátane oceľovej šachty
  Nový domov Želiezovce
 • Výstavba lôžkového výťahu bez strojovne – TOV 1000 kg  evakuačný 4 stanice vrátane oceľovej šachty
  Nový domov Želiezovce
 • Výstavba nákladného výťahu  NH 520 kg 3 stanice
  Väznica Veľký Dvor Želiezovce
 • Výstavba osobného výťahu  OH 630 kg 2 stanice
  Zdravotné stredisko Habiscup Želiezovce
 • Výmena výťahov TONV 500 kg nový výťah TOV 900 kg 14 staníc
  BD Tekovská 2, 4 Levice
 • Výstavba osobného výťahu HOV 630 kg 2stanice
  MIRA OFFICE s.r.o. Levice
 • Výstavba kuchynského výťahu C 50 kg 2 stanice vrátane oceľovej šachty
  Cukráreň Štúrova 12 Levice
 • Výstavba osobného výťahu OH 630kg 3 stanice
  Lekáreň Bellis Levice
 • Výstavba osobného výťahu OH 630 kg 4 stanice
  Hotel Fajka Levice
 • Výstavba osobnej hydraulickej plošiny LC 320kg 3 stanice
  Rodinný dom, Levice
 • Výstavba lôžkového výťahu bez strojovne HOV 1250 kg 4 stanice
  DSS Santovka
 • Výstavba osobného výťahu bez strojovne TOV 900 kg 8 staníc
  ISTROENERGO GROUP a.s., ul. Rozmarínová Levice
 • Výmena výťahu BOV 250 kg 8 staníc -> Nový výťah TOV 450 kg, 1m/s, 8 staníc bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB Bazovského 22, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg -> Nové TOV 450 kg 8 staníc, nové madlá,
  bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  OSBD Nitra s.r.o., Novomeského 61,63,65, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg 9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty 2 ks, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  OSBD Nitra, Ždiarska 9,11, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc -> Nové TOV 600 kg 9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty 2 ks, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  OSBD Nitra, Škultétyho 26,28,30, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 320 kg -> Nový TOV 450 kg 14 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg 14 staníc
  OSBD Nitra Čajkovského 38, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 450 kg
  8 staníc
  BD Murániho 20,22, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  BD Dunajská 2,4,6, Nitra
 • Výstavba kuchynského výťahu SKG 100 kg 2 stanice
  Rezidencia Tabáň, Nitra
 • Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Škultétyho 3, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Novomeského 13,15, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Novomeského 67, 69, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 500 kg za nové TONV 500 14/15 staníc
  Agrofert Levice, silá Veľké Ripňany
 • Výstavba osobnej plošiny LC 320 kg 2 stanice
  Administratívna budova Rastislavova 3, 949 01 Nitra
 • Výstavba výťahov TOV 450 kg 5 staníc
  vrátane vybudovania priehlbní a oceľových šácht
  BD Vikárska 5,7, Nitra
 • Výstavba výťahov TOV 450 kg 5 staníc
  vrátane vybudovania priehlbní a oceľových šácht
  BD Braneckého 1,3, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg 8 staníc, nové TOV 600 kg 9 staníc, priechodné, kompletná demontáž pôvodných výťahov vrátane šachty a montáž nových výťahov vrátane novej oceľovej šachty, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB Kremnická 17,19, Nitra
 • Výmena výťahu TOV 500 kg za nový TONV 500 12 staníc
  Agrofert Levice, silá Lužianky pri Nitre
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  BD Na Hôrke 2,4, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Partizánskeho 69,71,73, Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové TOV 450 kg 6 staníc
  nové trubkové madlá
  BD Bazovského 8,10, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 7staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX
  BD Štúrova 48,50,52 Nitra
 • Výmena lôžkového výťahu TLV 500 kg 4 stanice, nový TLV 1800 kg  1ks vrátane dieselagregátu
  VÚC Nitra, ZSS BORINKA Nitra
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  SVB Fatranská 2,4,6 Nitra
 • Výstavba osobného výťahu TOV 1000 priechodný 4/3 stanice
  RIJA BAVARIA, BMW Nitra
 • Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD Sitnianska 1 Nitra
 • Výstavba osobného výťahu  OHVI 630 kg  4 stanice  vrátane oceľovej šachty a opláštenia sklom
  Mestský úrad Vráble
 • Výmena výťahov TOV 250 kg 6 staníc, nové TOV 600 kg 7 staníc nádstavba vrchnej stanice
  BD Párovská 28,30 Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD Nitra Alexyho 10,12 Nitra
 • Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Výstavná 37 Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB Ďumbierska 11,13 Nitra
 • Výmena výťahov BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB Dlhá 56,58 Nitra
 • Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Čajkovského 28, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 7staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX
  BD Štúrova 40,42,44 Nitra
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
  nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Trieda Andreja Hlinku 12,14,16,18 Nitra
 • Výmena výťahu TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Škultétyho 5, Nitra
 • Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 450 kg 9 staníc
  SVB Mariánska 12 Nitra
 • Výmena výťahu TOV 250 kg nový TOV 450 kg 12 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 12 staníc
  BD Sitnianska 4, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 500 kg nové TOV 500 kg 5 staníc
  Mestský úrad Nitra
 • Výmena výťahu TOV 350 kg nové TOV 450 kg 14 staníc 2ks
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD Ľudovíta Okánika 4, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nový TOV 400 kg 8 staníc opláštenie šachty nové madlá, náter zábradlia, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Trieda Andreja Hlinku 6,8,10, 20,22,24 Nitra
 • Výmena výťahu TONV 500 kg, nový TOV 1125 kg 5 staníc
  Poliklinika Hviezdoslavova trieda 1 Klokočina Nitra
 • Výstavba lôžkového výťahu bez strojovne – OTEI 1150 kg evakuačný 8 staníc
  VÚC Nitra, ZSS Nitrava, Nitra
 • Výmena výťahov TOV 350 kg nové TOV 450 kg 14 staníc 2ks
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD Ľudovíta Okánika 14, Nitra
 • Výmena výťahov  TNV 2000 kg nové výťahy TNV 2100 kg5 staníc/6 nástupísk zvislé bariéry v kabíne 2 ks
  MATADOR automotive Vráble
 • Výmena výťahov TOV 350 kg nový TOV 450 kg 14 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 14 staníc
  BD Ľudovíta Okánika 2, Nitra
 • Výmena výťahu TONV 500 kg, nový TOV 1125 kg 5 staníc
  Poliklinika Chrenová, Nitra
 • Výstavba autovýťahu AH 3000 kg 2 stanice
  Výstavba nákladného výťahu NH 720 kg 3 stanice
  RIJA BAVARIA, predajňa BMW, Nitra
 • Výstavba osobného výťahu OH 450 kg osobný 3 stanice
  Poľnohospodárske družstvo Vráble
 • Výstavba kuchynského výťahu C 100 kg  2 stanice vrátane oceľovej konštrukcie
  Obecný úrad Čechynce
 • Výstavba výťahov TOV 450 kg 5 staníc vrátane vybudovania priehlbní a OK
  SVB Družstevný rad 1,3,5,7, Štúrovo
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 400 kg
  8 staníc, nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Cyrilometodská 15,17,19,21, Nové Zámky
 • Výmena výťahov TOV 320 kg -> Nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg -> Nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Nábrežná 93, Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  nové madlá
  BD Letomostie 13, N. Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Letomostie 7,9,11, N. Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Žerotínová bašta 13,15, N. Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Podzámska 11, N. Zámky
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 450 kg 8 staníc 2 ks
  VÚC Nitra, Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta, Nové Zámky
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Cyrilometodská 23,25,27,29, Nové Zámky
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD S.H.Vajanského 49, Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Vajanského 62, 64,Nové Zámky
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Nábrežná 18, Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Ďorocká 1,3,5, Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD G. Bethlena 9,11 Nové Zámky
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 10 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 10 staníc
  BD Gogoľová 8 Nové Zámky
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Nábrežná 10 Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Žerotínova Bašta 17,19, Nové Zámky
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  BD P. Blahu 13, 15,17, Nové Zámky
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD T.G. Masaryka 33,35,37 Nové Zámky
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Nábrežná 8 Nové Zámky
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 450 kg 6 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Novomestská 1,3 Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD T. Vansovej 22,24 Nové Zámky
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  BD Štefánikova 36,38,40 Štúrovo
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
  BD Sv. Štefana 61,63,65,67 Štúrovo
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 450 kg 8 stanícnové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Družstevný rad 41, Štúrovo
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Jesenského 66
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  BD Želiarsky svah 27,29 Štúrovo
 • Výmena lôžkového výťahu  TLV 500 kg 3 stanice, nový TLV 1600 kg
  VÚC Nitra, ZSS Dunaj, Kováčov
 • Výstavba kuchynského výťahu C 100 kg  2 stanice nepriechodný vrátane oceľovej šachty
  Penzión MAX Podhajská
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Széchenyiho 1,2 Nové Zámky
 • Výmena výťahu  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Letomostie 15 Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD Nábrežná 85,87 Nové Zámky
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Cyrilometodská 34,36,38  Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Nábrežná 61,63,65  Nové Zámky
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Jánošíkova 22,24,26  Nové Zámky
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Bartókova 1 Štúrovo
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Bartókova 3 Štúrovo
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 450 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Nánanská 66 Štúrovo
 • Výmena výťahu  TOV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  Výmena výťahu TOV 250 kg  nový TOV 400 kg 13 staníc
  BD Nábrežná 12, Nové Zámky
 • Výmena výťahu  TOV 500 kg nový bez strojovne TOV 1100 kg  4 stanice
  Výmena kuchynského výťahu C 100 kg 4/3 priechodný
  ZSS BARACHA Bardoňovo
 • Výmena nákladného výťahu bez strojovne NH 1250 kg 2/3 stanice
  COOP Jednota Nové Zámky, Potraviny  Nesvady
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD B. Nemcovej 5,7 Topoľčany
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nový TOV 375 kg 8 staníc 2ks
  VÚC Nitra, Internát SOŠ Obchodu a služieb Topoľčany
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD M. Benku 1-11 Topoľčany
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD J. Matušku 23,25 Topoľčany
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 6 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD J. Matúšku 13,15,17 Topoľčany
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD Bernolákova 1,3,5 Topoľčany
 • Výmena výťahov  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Bernolákova 17 Topoľčany
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc
  BD Bernolákova 21,23,25 Topoľčany
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD J. Matušku 10,12,14,16 Topoľčany
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
  BD D. Jurkoviča 6,8,10,12,14,16 Topoľčany
 • Výstavba osobnej hydraulickej plošiny  LC 320kg 3 stanice
  Rodinný dom, Jacovce
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc opláštenie šachty
  BD Gogoľova 10,12,14,16 Topoľčany
 • Výmena výťahu  TOV 320 kg nový TOV 450 kg 13 staníc
  Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD Streďanská 24, Topoľčany
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 400 kg 8 staníc
  SVB T. Vansovej 2,4,6,8,10,12,14,16,18, Žiar nad Hronom
 • Výmena výťahov  TOV 500 kg nový TOV 1000 kg 12 staníc
 • Výmena výťahu  TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 12 staníc
  SVB Hurbanova 1, Žiar nad Hronom
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
  BD Hviezdoslavova 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Žiar nad Hronom
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 320 kg 5 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB Novomeského 2,4,6, Žiar nad Hronom
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg 9 staníc nepriechodný nový TOV 600 kg 9/17 staníc priechodný
  SVB M.R.Štefánika 1, Žiar nad Hronom
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
  SVB Š. Pártošovej 1,3,5 Žiar nad Hronom
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg 9 staníc nepriechodný nový TOV 600 kg 16/16 staníc priechodný
  SVB Sládkovičova 2, Žiar nad Hronom
 • Výstavba lôžkového výťahu bez strojovne  OH 1120 kg  2 stanice
  DSS Tekovská Breznica
 • Výstavba osobného výťahu  HOV 630 kg  4 stanice
  Spojená škola Nová Baňa
 • Výmena lôžkového výťahu  TONV 500 kg 4 stanice, nový TLV 630 kg
  Výmena  výťahov TOV 250 kg,  nové BOV 320 kg 4 stanice
  Výmena kuchynského výťahu C 50 kg 5 staníc
  ZSS Hrabiny, Rekreačná cesta 389, 968 01 Nová Baňa
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 400 kg 5 staníc
  SBD Zvolen, R. Jašíka 10,12, Zvolen
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 600 kg 9 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Imatra 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Zvolen
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 450 kg 5 staníc
  BD Zvolen, Strážska cesta 1,3,5,7,9,11,13,15, Zvolen
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 450 kg 9 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Novozámocká 10,12,14,16, Zvolen
 • Výstavba výťahov  TOV 450 kg 5 staníc vrátane vybudovania priehlbní a oceľových šácht, sklo CONEX
  BD M. Rázusa 4,6,8, Zvolen
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 5 staníc
  BD Novozámocká 24,26, Zvolen
 • Výmena výťahov TOV 320 kg nové TOV 450 kg 5 staníc
  BD Pražská 11,13,15, Zvolen
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 5 staníc
  BD Zvolen J. Poničana 45,47,49,51,53,55 Zvolen
 • Výstavba osobného výťahu OH 800 kg 5 staníc
  Výstavba osobného výťahu OH 630 kg 5 staníc
  Obchodný dom Zvolen
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové TOV 450 kg 9 staníc, nové madlá,
  bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SBD Zvolen, Vimperská 2,4,5,6, Detva
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 450 kg 9 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Dolinky 6,7,8,9, Detva
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 7 staníc
  VÚC Banská Bystrica, Internát strednej odbornej školy lesníckej, Banská Štiavnica
 • Výstavby osobného výťahu  OHV 320 kg  5 staníc
  Administratívna budova Nádvorie Európy Komárno
 • Výmena lôžkového výťahu  TLV 500 kg 3 stanice, nový TLV 1800 kg  1ks evakuačný vrátane dieselagregátu
  Výmena  osobného výťahu TOV 250 kg nový TOV 400 kg 2 stanice
  Výmena kuchynského výťahu C 100 kg 3 stanice
  VÚC Nitra, ZSS Magnólia Hurbanovo
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 450 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD A. Hlinku 17,19, Bánovce nad Bebravou
 • Výstavby osobného výťahu  OTI 630 kg  3 stanice
  Administratívna budova ARAVER a.s. M.R.Štefánika 26, Trenčín
 • Výstavba osobných výťahov bez strojovne  OH 320 kg osobný  2ks  3 stanice vrátane oceľovej šachty a sklo CONEX
  Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 400 kg 8 staníc
  SVB Partizánska 9, Trenčín
 • Výstavba osobného výťahu  TOV  500 kg  2 stanice oceľová šachta, opláštenie sklo
  Rodinný dom Prílepy, Zlaté Moravce
 • Výmena výťahov  BOV 250 kg nové BOV 320 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Duklianska 2 Zlaté Moravce
 • Výstavba osobného výťahu  OH 500kg 3 stanice
  PKP s.r.o Zlaté Moravce Administratívna budova
 • Výstavba osobnej hydraulickej plošiny  LC 320kg 3 stanice
  PKP s.r.o Zlaté Moravce Administratívna budova
 • Výstavba osobného výťahu  TOV 400 kg  4 stanice
  Administratívna budova Hlavná 2 Trnava
 • Výstavba osobného výťahu  OTVI 630 kg  4 stanice  vrátane oceľovej šachty a opláštenia sklom
  ZF Slovakia a.s, Rázusová 2 Trnava
 • Výstavba osobného výťahu OH 320kg  4 stanice
  L§B Business Kollárová ul. Trnava
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nový TOV 400 kg 9 staníc
  BD M. Bela 8 Hlohovec
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 400 kg 13 staníc
 • Výmena výťahu TONV 500 kg nový TOV 1000 kg 13 staníc
  BD M. Bela 1 Hlohovec
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nový TOV 400 kg 9 staníc
  BD M. Bela 14 Hlohovec
 • Výmena výťahov TOV 250 kg -> Nové výťahy TOV 400 kg 8 staníc
  SBD Lučenec, Partizánska 3,5,7,9,11,13, Lučenec
 • Výstavba osobného výťahu  HOVi 700 kg  2 stanice
  Predajňa RETRO LC s.r.o., Podjavorínskej 21, Lučenec
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
  BD Novohradská 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Lučenec
 • Výmena výťahov TOV 250 kg nové TOV 450 kg 8 staníc
  BD Bernolákova 1, 3, 5, 7, Lučenec
 • Výstavba kuchynského výťahu C 100 kg  2 stanice priechodný vrátane oceľovej šachty
  Reštaurácia Fiľakovo
 • Výstavba lôžkového výťahu  LTI 1050 kg  3 stanice, prístavba vrátane oceľovej šachty a opláštenia, zabezpečenie stavebného povolenia a všetkých stavebných prác
  VÚC Nitra, Poliklinika Šaľa
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 450 kg 8 staníc nové madlá, bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  SVB SNP 5, Šaľa
 • Výmena výťahu  TOV 500 kg nový TOV 500 kg  5 staníc
  ČOV Duslo Šaľa a.s
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 450 kg 11 staníc bezpečnostné sklo CONEX na hornom podlaží
  BD Partizánska 8, Handlová
 • Výmena výťahov  TOV 250 kg nové TOV 400 kg 8 staníc
  BD Okružná 13,15,17,19,21,23, Handlová
 • Výstavba lôžkového výťahu  OH 1000 kg  4 stanice
  DD Senior Striebornica, Moravany nad Váhom
 • Výstavba kuchynského výťahu C 100 kg  2 stanice vrátane oceľovej šachty
  Reštaurácia Piešťany
 • Výstavba osobného výťahu HOV 320kg  5 staníc vrátane oceľovej šachty a opláštenia
  Penzión LESANA Stará Lesná, Tatranská Lomnica
 • Výstavba osobného výťahu  HOVI 630 kg  2 stanice  vrátane oceľovej šachty a opláštenia
  Slnečné jazerá Sunset Resort Senec
 • Výstavba osobného výťahu  HOV 320 kg  3 stanice vrátane oceľovej šachty
  Výstavba kuchynského výťahu C 50 kg 3 stanice vrátane oceľovej šachty
  Rezort Chalúpkovo Liptovská Štiavnica
 • Výmena výťahu  TOV 250 kg nový TOV 400 kg 8 staníc
  SVB Puškinova 1 Humenné
 • Výstavba hydraulickej plošiny  LC 320kg 2 stanice, vrátane oceľovej konštrukcie opláštenej sklom CONNEX
  Rodinný dom, Horský park, Bratislava
 • Osobný výťah bez strojovne OTIE 630 kg 3/3 stanice priechodný
  Nemocnica Nové Mesto nad Váhom