Horský park BA

Popis projektu

Jedná sa o výstavbu osobnej hydraulickej plošiny DH 250kg, 2 stanice pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vrátane oceľovej šachty opláštenej bezpečnostným sklom CONNEX.

Parametre

Typ nového osobného výťahu DH 250 kg
Počet staníc 2/2
Nosnosť výťahu 250 kg
Rýchlosť 0,18 m/s