M. Rázusa 4

Popis projektu

Jedná sa o kompletnú výstavbu výťahov TOV 450 kg do zrkadla schodiska vrátane vybudovania priehlbní a oceľových šácht v bytovom dome M. Rázusa 4, 6, 8. Na základe požiadaviek zákazníka bol dodaný výťah v prevedení s čiastočne presklenou kabínou spolu so šachtou výťahu.

Parametre

Nové parametre výťahu TOV 450 kg
Počet staníc 5/5
Nosnosť výťahu 450 kg
Rýchlosť 0,6 m/s