Mestský úrad Vrable

Popis projektu

Jedná sa o kompletnú realizáciu prístavby nového osobného výťahu k existujúcej budove vrátane oceľovej šachty, stavebných prác a zabezpečenia inžinieringu. Plne v súlade s vyhláškou pre prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Parametre

Typ nového osobného výťahu HOVI 630 kg
Nosnosť 630 kg
Počet staníc 4/4
Rýchlosť 0,52 m/s