PKP s.r.o. Prílepy Zlaté Moravce

Popis projektu

Jedná sa o výstavbu osobnej hydraulickej plošiny v administratívnej budove.

Parametre

Typ novej hydraulickej plošiny LC 320 kg
Počet staníc 3/3
Nosnosť výťahu 320 kg
Rýchlosť 0,18 m/s