Zdravotné stredisko MEDIPAL Levice ADATO

Popis projektu

Jedná sa o kompletnú realizáciu prístavby nového osobného výťahu k existujúcej budove vrátane oceľovej šachty, stavebných prác a zabezpečenia inžinieringu. Plne v súlade s vyhláškou pre prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Parametre

Typ nového výťahu OTI 630 kg
Počet staníc 3/3
Nosnosť výťahu 630 kg
Rýchlosť 1 m/s